Menu
+45 58190349

Privatlivspolitik

PERSONDATA

Restaurant Solsikken ApS ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

 

1. Ansvarlig for

Restaurant Solsikken ApS laver a la carte mad, menuer, catering, smørrebrød, brunch m.m. 

Vi holder til i Skælskør, men har kunder i hele landet og vores kunder spænder fra enkeltpersoner og mindre virksomheder, der ønsker a la carte, catering m.m. Vi laver også mad, hvis der er specielle ønsker.

Restaurant Solsikken ApS (benævnes herefter Restaurant Solsikken ApS) er ansvarlig for at lave a la carte, menuer, catering, smørrebrød, brunch m.m.

Restaurant Solsikken ApS kontaktoplysninger er:

Restaurant Solsikken ApS
Havnevej 6
4230 Skælskør

Restaurant Solsikken ApS udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Restaurant Solsikken ApS er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Restaurant Solsikken ApS leverer som restauranten lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Restaurant Solsikken ApS, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Restaurant Solsikken ApS.

2. HVORDAN INDSAMLER Restaurant Solsikken ApS PERSONOPLYSNINGER?

Restaurant Solsikken ApS indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger Solsikken.nu (f.eks. browsercookies).
 • Benytter/ncm-siden på dit website.
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Restaurant Solsikken ApS ydelser – f.eks. ved køb af mad, menuer mm.),
 • Ved tilmeldelse til Restaurant Solsikken ApS nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER Restaurant Solsikken ApS?

Restaurant Solsikken ApS indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om dig og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Restaurant Solsikken ApS personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Restaurant Solsikken ApS mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Restaurant Solsikken ApS det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Restaurant Solsikken ApS i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Restaurant Solsikken ApS formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter og køb af Restaurant Solsikken ApS ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
 • Forbedring og udvikling af Restaurant Solsikken ApS serviceydelser.
 • Tilpasning af Restaurant Solsikken ApS kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Restaurant Solsikken ApS
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Restaurant Solsikken ApS baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Restaurant Solsikken ApS kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en leveringsservice, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Restaurant Solsikken ApS behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Restaurant Solsikken ApS kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Restaurant Solsikken ApS forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Restaurant Solsikken ApS ydelser.

Oplyser du Restaurant Solsikken ApS om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Restaurant Solsikken ApS oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Restaurant Solsikken ApS behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Restaurant Solsikken ApS har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Restaurant Solsikken ApS har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Restaurant Solsikken ApS alle oplysninger, som Restaurant Solsikken ApS ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Restaurant Solsikken ApS efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Restaurant Solsikken ApS enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Restaurant Solsikken ApS, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Restaurant Solsikken ApS
Havnevej 6
4230 Skælskør

eller Solsikken@cafeer.dk

Restaurant Solsikken ApS vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Restaurant Solsikken ApS, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Restaurant Solsikken ApS kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS Restaurant Solsikken ApS

Når du søger en stilling hos Restaurant Solsikken ApS (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Restaurant Solsikken ApS i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Restaurant Solsikken ApS bruger oplysningerne til at vurdere, om Restaurant Solsikken ApS ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Restaurant Solsikken ApS kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Restaurant Solsikken ApS har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Restaurant Solsikken ApS beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Restaurant Solsikken ApS beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Restaurant Solsikken ApS har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Restaurant Solsikken ApS løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Restaurant Solsikken ApS underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Restaurant Solsikken ApS sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Restaurant Solsikken ApS interne systemer benytter Restaurant Solsikken ApS sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Restaurant Solsikken ApS har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Restaurant Solsikken ApS sletter dine personoplysninger, når Restaurant Solsikken ApS efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. HOTJAR

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugers behov og for at optimere vores services og oplevelser. Hotjar er en teknologi service, der hjælper os med at forstå vores brugeres oplevelse bedre (f.eks. Hvor meget tid bruger de på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugere kan lide og ikke kan lide osv.) Og det gør det muligt for os at opbygge og opretholde vores service med brugernes anonyme feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugers adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (fanget og gemt kun i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enheds identifikatorer), browserinformation, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside). Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi nogensinde vil bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche det med yderligere data om en enkelt bruger. For yderligere oplysninger, se Hotjar’s privatlivspolitik ved at klikke på linket.

Du kan fravælge oprettelsen af ​​en brugerprofil, Hotjars lagring af data om din brug af vores hjemmeside og Hotjar’s brug af sporing af cookies på andre websteder ved at følge dette eksklusivlink.

11. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Restaurant Solsikken ApS behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Restaurant Solsikken ApS
Havnevej 6
4230 Skælskør

Solsikken@cafeer.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Restaurant Solsikken ApS hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 28.9.2019

Facebook